ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ,

Uncategorized

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:

       ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ DITE ਅਤੇ  SCERT ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *